Reading Recovery

 

Reading Recovery är ett läs-och skrivinlärningsprogram, som utarbetades på Nya Zeeland på 1980-talet. Det innebär att barn som riskerar att hamna i riskzonen för att få läs-och skrivsvårigheter ges möjlighet att få intensiv en-till-en-undervisning. Arbetet sker i nära samarbete med hemmet. Ann Granat kommer ut till skolan och inspirerar omkring Reading Recovery.