Bokmalar / Bokslukare

Bokmalar:  
Intensivläsning i grupp erbjuds åk 2 och 3.
Tre lådor med 280 s k småböcker i olika svårighetsgrad lånas ut under tre veckor. Ann Granat kommer till klassen och introducerar Bokmalarna .

Syftet är att

eleverna får läsglädje
eleverna tycker att det är roligt att lära tillsammans
eleverna får läsflyt
eleverna kan läsa för en kompis
eleverna kan lyssna när en kompis läser
eleverna kan återberätta vad man hört/läst
eleverna kan använda läsförståelsestrategier
bryta ett mönster där elever läser böcker de inte förstår och/eller ofta byter böcker
få alla elever att identifiera sig som läsare

Läraren bestämmer vilken låda (nivå) eleverna ska välja bok ur.
Man kan senare byta nivå om behov finns.
Två och två ”mummel-läser” i varsin bok för varandra.
Man läser varje dag ca 30 min i 3 veckor.

Bokslukare:
Intensivläsning i grupp erbjuds åk 4-6. Varje klass lånar passande böcker på stadsbiblioteket.  Ann Granat kommer till klassen och introducerar Bokslukarna.

Syftet är att

eleverna får läsglädje
eleverna tycker att det är roligt att lära tillsammans
eleverna får läsflyt
eleverna kan läsa för en kompis
eleverna kan lyssna när en kompis läser
eleverna kan återberätta vad man hört/läst
eleverna kan använda läsförståelsestrategier
bryta ett mönster där elever läser böcker de inte förstår och/eller ofta byter böcker
få alla elever att identifiera sig som läsare

Varje elev väljer en kapitelbok. Två och två ”mummel-läser” i varsin bok för varandra dag 1 och 2. Dag 3-5 läser var och en tyst i sin bok. Nästa vecka innan mummelläsningen återberättar man för sin läskompis vad som hänt i boken under den tysta läsningen. Stödord skrivs på post it-lappar. Dag 6-7 läser mummelläsning och dag 8-10 tyst läsning. Så fortsätter man i 6-8 veckor varje dag ca 30 min.