Skoldatatek

Skoldatateket syftar till att skapa förutsättningar för elever med stora läs- och skrivsvårigheter att uttrycka tankar och kunskaper i skrift och ta del av skriven text. Verktyget är en bärbar dator med program för ordbehandling, talsyntes, rättstavning och ordbok.

Målgruppen för skoldatateket är barn i förskolan, grundskolan och särskolan. Det är specialpedagogen på skolan som har den primära kontakten med Skoldatateket.

Skoldatateket erbjuder:

Handledning:

- besök i aktuella verksamheter och inventering av behov

Utbildning:

- erbjuder skräddarsydd utbildningar utifrån behov

Utlåning av:

Kompenserande hjälpmedel såsom:

- Surfplattor anpassade med lämpliga appar

- Dator / Chromebook

- Scannermöss

- Specialanpassade tangentbord

 

Kontaktperson: Elin M Svensson, Barn- och ungdomskontoret, Kungsgatan 9.
Tel: 0322-61 70 72, 0734-154 821
E-post: fornamn [dot] x [dot] efternamn [at] alingsas [dot] se