Svenska som andraspråk

Rektor på skolan beslutar om en elev ska få undervisning i svenska som andraspråk istället för svenska.
Undervisningen ordnas för:

1) elever som har ett annat språk än svenska som modersmål,

2) elever som har svenska som modersmål och som tagits in från skolor i utlandet, och

3) invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare.

Beslutet dokumenteras och skickas hem till vårdnadshavarna.