Språkutveckling

Välkommen till språkutvecklarna i Alingsås

Den kommunala språkutvecklaren är Ann Granat, samordnare på Barn- och ungdomsförvaltningen

Uppdraget är att

  • vara kommunens kunskapare inom språkområdet, vilket innebär att hålla sig uppdaterad om utveckling, forskning, litteratur
  • sovra bland materialet och föra det nyttiga vidare
  • sprida information från träffar med GR-nätverket
  • stötta specialpedagoger, speciallärare och pedagoger vid behov
  • samordna Läslyftet
  • lära ut och inspirera om Reading Recovery
  • tillhandahålla Bokmalar och Bokslukare

Kontakt:

ann [dot] granat [at] alingsas [dot] se