Open App - samverkan mellan skola och arbetsliv

Open App ger högstadieelever kunskap om Alingsås arbetsplatser samtidigt som de skaffar kompetens inför sitt framtida yrkesliv.

OPEN APP – Offentligt Privat, Entreprenöriellt, Näringsliv, Alingsås och Praktikplatser.

Samverkan mellan skola och arbetsliv ligger i tiden och eleverna på tre högstadieskolor i Alingsås skaffar numera kunskap om arbetslivet inom ramen för satsningen Open App.

Bakgrunden till satsningen är att det som kallades prao – "praktisk arbetslivsorientering" – togs bort för ett antal år sedan. Därför måste skolorna hitta nya vägar för att eleverna ska komma i kontakt med arbetslivet.

Eleverna delas in i olika grupper. Grupperna har bland annat i uppgift att boka möte/besök på arbetsplatsen. Uppgiften är att göra en analys av arbetsplatsen som sedan ska presenteras för både klassen, arbetsplatsen och besökare på skolans minimässa.

Företagare

Är du som företagare intresserad av att anmäla din arbetsplats till ett meningsfullt samarbete som stödjer våra elever för det framtida yrkeslivet och samtidigt få möjligheten till nya erfarenheter är du välkommen att kontakta oss: 

Kontakt

Gustav Adolfsskolan
Kontaktperson: Pia Nordh Stark

Nolhagaskolan
Kontaktperson: Hans Svensson

Östlyckeskolan
Kontaktpersoner: Berit Claesson och Sven Abrahamsson

Arbetet vilar på tre starka ben som både uttrycker mål och syfte med vår idé

  1. stärka relationen skola arbetsliv
  2. skapa en kreativ miljö och ett stimulerande arbete för eleverna
  3. stärka kompetensförsörjningen i Alingsås

Open App är på många sätt väldigt annorlunda jämfört med den gamla praon. Det var svårt att hitta tillräckligt många praoplatser. Det var också ofta svårt för arbetsplatserna att hitta meningsfull sysselsättning för eleverna.

Skolan och omvärlden

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Skolans mål är att varje elev

  • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
  • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv
  • har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.

Alla som arbetar i skolan ska

  • verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö
  • bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kuturell bakgrund.

Läraren ska

  • bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning
  • medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.