Grön Flagg

Västra Bodarna är en GRÖN FLAGG-skola

 

Grön flagg innebär att miljöarbetet på vår enhet hålls levande genom att vi har ett miljöråd och att vi tillsammans arbetar med miljömål. Vi har nu kommit överens om nya mål inom temat "Vattenresurser". Dessa mål har godkänts av organisationen " Håll Sverige rent". Efter 12-15 månader redovisas arbetet och om vi godkänns får vi fortsätta att hissa vår gröna flagga. Här följer våra mål och vår handlingsplan:

 

Tema: Vattenresurser

 

Mål : Vattnets kretslopp, vattnets egenskaper, tillgång på vatten och hur vatten används.

 

 

Övriga insatser för en mer hållbar skola/förskola

 

Vi fortsätter driva på att det skall komma en komlett uppsättning återvinningskärl till vår enhet för att underlätta källsortering. Vi önskar också utöka KRAV och rättvisemärkta produkter på enheten. Vi vill ha fler ljusdetektorer installerade i rum där ljuset ofta glöms av att släckas.

 

Plan för synliggörandet av Grön Flagg-arbetet

 

Under skräpplockar dagen samarbetar vi med Byalaget i Västra Bodarna. Vi kommer att berätta om Earth Hour i våra veckobrev till föräldrarna.