Rektorn har ordet

- Vi ska leda en verksamhet som strävar efter att alla barn utvecklar ett maximalt lärande.
- Vi ska se till att vår barnomsorg och skola befinner sig i och utvecklas i enlighet med
styrdokumenten.
- Vi ska vara goda lyssnare och utifrån vad vi hör, föra en dialog för att komma fram till bra lösningar.
- Vi ska implementera utvecklingsvägar så att alla ser vart vi är på väg och att alla känner sig delaktiga.
- Personal och elever ska känna att vi har höga förväntningar på dem.
- Vi ska vara föredömen på så sätt att vår ledarstil ska färga av sig i hela organisationen.
- Vi ska hela tiden tänka på om det vi gör är bra för personalens och barnens lärande.
- Vi ska se till att vårt utvecklingsarbete först utformar innehåll för att sen organisera enheten utifrån detta.
- Vi ska regelbundet vara med i förskolan och på skolans lektioner så att barnen och personalen känner att vi finns nära dem
- Vi ska stärka bilden av förskolan och skolan ute i samhället.
- Vi ska informera om och göra personalen delaktig i de ekonomiska förutsättningarna.