Barn leker utanför Stadsskogenskolan.
Material som röjdes undan vid byggnationen har återanvänts.

Aktörer och relaterade länkar

Vid sidan av Alingsås kommun finns flera aktörer som haft viktiga roller när Träffpunkt Stadsskogen tagit form och förverkligats. Några av dem nämns när nedanför.

Fabs AB
Det kommunala fastighetsbolaget Fabs AB har färdigställt Träffpunkt Stadsskogen. Här finns information om projektet och faktauppgifter som kostnader, skolans storlek och det enorma solcellstakets mått.
Information om Träffpunkt Stadsskogen på Fabs AB:s hemsida

Passivhuscentrum i Västra Götaland
Passivhuscentrum i Västra Götaland ligger i Alingsås. Här finns stor kunskap om passivhusteknik, vilket använts vid byggandet av Stadsskogenskolan och aktivitetshuset.
Passivhuscentrums hemsida

Alingsås Energi
Stadsskogenskolan är inte bara ett så kallat nollenergihus utan till och med ett plusenergihus, vilket innebär att byggnaden på ett år producerar mer energi än vad den förbrukar. Tack vare ett särskilt avtal levereras överskottet till Alingsås Energi.
Alingsås Energis hemsida