Lust att lära

 Så här arbetar vi för att skapa lust och motivation att lära:

 • Eleverna ges möjlighet att vara delaktiga på olika sätt.

 • Vi arbetar för att skapa en trygg arbetsplats för våra elever.

 • Vi varierar arbetssätt och arbetsformer och strävar efter att låta eleverna använda flera sinnen.

 • Vi uppmärksammar och hjälper barnen att se och reflektera över sin egen utveckling och sitt lärande.

 • Vi förklarar syftet med olika aktiviteter och arbetspass så att det upplevs meningsfullt.

 • Vi hjälper eleven att sätta upp konkreta, lagom utmanande individuella mål som är utvärderingsbara.

 • Vi strävar efter att ha ett undersökande arbetssätt.

 • Vi försöker ta tillvara på elevernas nyfikenhet genom att fånga ögonblicket.

 • Vi uppmuntrar till att tänka och arbeta tillsammans.

 • Vi uppmärksammar goda beteenden och prestationer.

 • Vi pedagoger strävar efter att överföra lust och motivation till våra elever genom att inspirera, engagera, dramatisera och fantisera.

 • Vi genomför utflykter och studiebesök kopplade till temaområde i varje årskurs enligt vår plan för skolresor och övriga utflykter.