Elever på skolan

Fritidshemmet

På Stadsskogenskolan finns det fem fritidshemsavdelningar, Hallonberget, Svampstubben, Fjärilsdammen, Smultronlyan och Klubben.

Hallonberget består utav elever från förskoleklassen. Fjärilsdammen och Svampstubben består utav elever från årskurs 1 och årskurs 2. Smultronlyan består utav elever från årskurs 3 och Klubben utav elever från årskurs 4 - 6.

Skolans fritids öppnar klockan 06:00 och stänger klockan 18:00. De elever som har omsorgsbehov mellan klockan 06:00 - 07:30 får detta på morgonfritids i allaktivitetshallen. Elever i 2-3 äter frukost klockan 07:15 och elever i F-1 äter frukost 7.30. För de elever som kommer mellan 07:30 - 08:00 är det utevistelse som gäller. Stängning sker på Svampstubben mellan klockan 17:00 - 18:00.

Vår målsättning är att eleverna ska uppleva sin tid på fritidshemmet som meningsfull och att de har inflytande över det som de vill göra. Vi pedagoger ser som vår uppgift att erbjuda aktiviteter som kan stimulera och utveckla eleverna. Dessa aktiviteter kan till exempel vara gemensam lek, fri lek, spel, skapande, IKT och fritidsjympa.