Elever på skolan

Fritidshemmet

På Stadsskogenskolan finns det fyra fritidsavdelningar, Hallonberget, Svampstubben, Smultronlyan och Klubben. Syftet med fritids är att tillgodose föräldrarnas behov av skolbarnsomsorg.

På avdelningarna Hallonberget och Svampstubben går elever från förskoleklass och årskurs 1.
På avdelning Smultronlyan går elever från årskurs 2 och på Klubben elever från årskurs 3 - 6.

Skolans fritids öppnar klockan 06:00 och stänger klockan 18:00. De elever som har omsorgsbehov mellan klockan 06:00 - 07:30 får detta på morgonfritids i allaktivitetshallen. Elever i F-1 äter frukost klockan 07:15 och elever i 2-3 äter frukost 7.30. För de elever som kommer mellan 07:30 - 08:00 är det utevistelse som gäller. Stängning sker på Svampstubben mellan klockan 17:00 - 18:00.

Vår målsättning är att barnen ska uppleva sin tid på fritids som meningsfull och att de har inflytande över det som de vill göra. Vi pedagoger ser som vår uppgift att erbjuda aktiviteter som kan stimulera och utveckla barnen. Dessa aktiviteter kan till exempel vara gemensam lek, fri lek, spel, skapande och hantverk.