Svampstubben

Svampstubben huserar på nedervåningens orangea avdelning och bedriver fritidsverksamhet för elever i årskurs 1 Biet och årskurs 2 Örnen.

Telefon: 0734 - 269 930