Svampstubben

Svampstubben huserar på nedervåningens orangea avdelning och bedriver fritidsverksamhet för elever i förskoleklass Biet och årskurs 1 Örnen.

Telefon: 0734 - 269 930