Vi går på Hallonberget

Hallonberget

Hallonberget huserar på nedervåningens rosa avdelning och bedriver fritidsverksamhet för elever i förskoleklass Sländan och årskurs 1 Falken.

Telefon: 0721 - 611 744