Studie- och yrkesvägledning Sollebrunns skola

Vi som jobbar som studie- och yrkesvägledare kommer att ge dig och din klass information och övningar så att du kan genomföra ditt gymnasieval på bästa sätt.

Vad är studie-och yrkesvägledning?

Mycket handlar förstås om vem du är; vilka personliga egenskaper, färdigheter och kunskaper som du har med dig och hur du vill och kan utveckla och använda dem i framtiden. Vilka drömmar och mål har just du? Vi kan svara på frågor och vara till hjälp när det gäller valet till gymnasieskolan och diskutera dina framtidsval utifrån dina intressen, personliga egenskaper, styrkor och kunskaper, vilka program och skolor du kan söka till och vilka regler som gäller för valet.

Välkommen att ta kontakt med mig för att boka vägledningssamtal eller om du har några frågor.

Studie-och yrkesvägledare:
Daniel Persson
Tel: 0734-142303
E-post: daniel [dot] persson [at] alingsas [dot] se