Kabaré

Vi är oerhört stolta över vårt kabaréarbete som utmärker Östlyckeskolan och bidrar till den härliga stämningen på skolan. Vi har satt upp 28 kabaréer och vi tror faktiskt att vi är den enda högstadieskolan i Sverige som kan skryta med att ha "kabaré" som ett ämne på schemat (på Elevens val-tid). Eleverna skriver manus, tillverkar dekor och scenkläder och ansvarar för scenografin, rekvisitan och tekniken under föreställningen. Lärarna organiserar och handleder. 

Att vara med i kabarén är fantastiskt - det säger alla elever som varit med! Visst är det mycket jobb och visst är det nervöst att stå på scen inför flera hundra människor, men det är garanterat kul och du får många nya kompisar på skolan. Självkänslan bättras på ordentligt och dessutom blir du en fena på att dramatisera, dansa, sjunga, spela, måla, sy, sköta scenarbete eller ljud och ljus.

I arbetet med kabarén ingår många ”vanliga” skolämnen, t ex idrott (dans), musik och sång, textilslöjd (scenkläder), svenska (manusskrivande och drama), SO och NO (faktasökning) samt bild (tillverkning av dekor och rekvisita) och teknik (ljud, ljus och digital kompetens).  Kabaréeleverna får alltså en fördjupning i ämnena ovan. 

De demokratiska arbetsformerna garanterar elevernas möjligheter att påverka både innehåll och form. De är delaktiga i hela den kreativa processen och elever och lärare jobbar tillsammans mot det gemensamma målet - en föreställning på riktigt. 

Eleverna tränar många förmågor, till exempel att uttrycka sig muntligt och skriftligt, lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, använda modern teknik, lyssna på varandra, samarbeta, visa hänsyn och ta ansvar - klockrena kopplingar till Lgr-11!