Styrande dokument Nolhagaskolan

Skolan styrs av både statliga och kommunala lagar och förordningar. Varje skola upprättar dessutom egna planer och rutiner kring olika viktiga områden.

Här har vi samlat alla styrande dokument