Händer
Händer

Förberedelseklass

Förberedelseklassen

I förberedelseklassen går elever, sex till elva år, som kommit nyanlända till Sverige. Eleverna går här under en begränsad tid (ofta ca en termin) och får lära sig grunderna i det svenska språket, framförallt det talande, men har också matte och bild. I förberedelseklassen arbetar man med olika teman såsom; färger, kroppen, klockan, månaderna osv.

I förberedelseklassen har man sedan starten, februari 2006, haft ca 80 elever från 30 olika länder (se bilaga) och som talar över 30 olika språk (se bilaga).