Musikprofil

Sedan många år tillbaka har Lendahlsskolan musikprofil. Vi tror att eleverna genom musiken kan få uppleva glädje, gemenskap och trygghet. Detta ger också en bra grund för lärande.

Vi vill låta skolarbetet genomsyras av musik och skapande genom att:

  • Ofta lyssna på musik
  • Skapa till musik
  • Anordna större sångsamlingar
  • Arbeta med sånglekar
  • Arbeta med tema där dans och musik ingår
  • Träna på att uppträda
  • Ha skolkör under hela läsåret

Under året kommer det då och då särskilda satsningar då musiken kommer i fokus:

  • Höstkonsert
  • Vårkonsert
  • Elevens val  
  • Melodifestival
  • Musikteaterbesök
  • Skolavslutningar

En viktig del av vår musikprofil är samarbetet med kulturskolan. Det är kostnadsfritt för eleven, och sker under skoltid.

  • Grundkurs i musik, årskurs 2
  • Blockflöjt, årskurs 3
  • Dans, årskurs 4
  • Gitarr, piano, årskurs 5
  • Rockband, årskurs 6