Om Långareds skola

Långareds skola ligger ca 17 km norr om Alingsås tätort. Bygden runt skolan präglas av vacker natur med småskaligt jord- och skogsbruk. Ett rikt föreningsliv inom hembygd, kyrka och idrott engagerar bygdens folk. Skolan är en F- 6 skola med ca 130 elever.

 

På förskolan som ligger alldeles intill finns 4 avdelningar, Vintergatan Röd, Vintergatan Blå, Galaxen Gul och Galaxen Grön.

Långareds skola erbjuder

  • En liten enhet med lugn och trygg miljö för lärandet
  • Engagerad och utbildad personal
  • En skola med stor idrottshall - Albert Hall
  • Stimulerande utemiljö och närhet till skog och sjö
  • Två eller tre gåner per termin har vi en Friskvårdsdag i åldersblandade grupper

Långareds skola tillhör Nolby/Långareds enhet, en enhet som består av fyra förskolor, två skolor, två fritidshem. Enheten har tre rektorer, Anna Björk ansvarar för Långareds skola.