IKT i skolan

 

På skolan har vi tillgång till iPads och chromebooks. För närvarande har vi i årskurs F- 3 tillgång till en iPad/ fyra elever. I årskurs 4-6 har vi en chromebook/ två elever.

Vi arbetar med GAFE (Google Apps For Education) som är en samling program för IKT. Där kan eleverna bland annat skriva dokument, skapa presentationer och göra undersökningar med hjälp av formulär. Detta kan delas direkt med läraren och skolkamrater som kan se och kommentera i realtid.

I årskurs 1-6 använder vi NOMP som är ett digitalt verktyg i matematik. Där kan eleverna i olika svårighetsgrader utmanas att på ett roligt sätt färdighetsträna matematik.