Barn som spelar sällskapsspel
Othello är ett kul sällskapsspel!

Rosens fritidshem

På Rosen går barn som tillhör förskoleklassen och åk 1