Välkommen till Kullingsbergsskolan

På Kullingsbergsskolan finns tre arbetslag:

Kullen/Rosen F-1,

Gärdet/Ängen åk 2-3 

Årskurs 4-6.

Vi arbetar i lag där den enskilde pedagogens och gruppens kompetens berikar varandra. Den pedagogiska planeringen görs inom respektive arbetslag och vårt syfte är att skapa kontiniutet i barnens lärande och utveckling.

Arbetslagen har stor frihet att välja arbetssätt men gemensamt för alla lag är att vi varierar undervisningen och strävar efter att öka elevens inflytande över det egna lärandet samt att ge barnen en gedigen utbildning så att de når läroplanens mål.

Varje barn är unikt! Vi strävar efter att möta varje barn med positiva förväntningar och utgå från den nivå där barnen befinner sig.

Vi kompetensutvecklar oss kontinuerligt för att kunna möta framtiden med dess krav på nya former för lärande.