Enhetsråd och föräldraförening

 

Enhetsrådet består av representanter från varje förskolegrupp och skolklass på Hemsjö enhet samt lärare och rektor/förskolechef.

Syftet med enhetsrådet är att, genom samverkan, öka föräldrars och barns/ungdomars inflytande över verksamheten. Vi träffas 1-2 gånger/termin.

Enhetsrådets uppgift är att vara beredande och rådgivande i verkställighetsfrågor som är av stor betydelse för föräldrarna och barnen/ungdomarna. Enhetsrådet skall inte behandla frågor som avser enskilda individer.