Information angående gymnasievalet

Här finns information om gymansievalet och datum som är bra att ha.  

Ansökan till gymnasiet öppnar den 10 december och stänger den 1 februari. 

Ansökan till gymnasiet öppnar den 10 december och tills dess har ett lösenord skickats hem till eleverna som är folkbokförda inom Göteborgsregionen. 

1 februari stänger ansökan för eleverna.
Det är bra att ha flera val för det kan vara stor konkurrens om platserna på gymnasieprogrammen. 

Preliminär antagning 9 april

Den 9 april är den preliminära antagningen klar och den sker på elevernas höstterminsbetyg. Man är inte garanterad en plats även om det står att man har blivit erbjuden en plats. 

Omval eller nyval 9 april - 3 juni

Om man vill ändra sitt val eller lägga till fler val så kan man göra det mellan 9 april och 3 juni via skolans studie- och yrkesvägledare. 

Slutantagning 26 juni

Den 26 juni är slutantagningen färdig och antagningen sker på slutbetyget. Om man blir antagen till ett gymnasieprogram här så har man fått en plats.