Grundsärskolan på Ängabo

Grundsärskolan på Ängabo

Grundsärskolans lokaler ligger med skogen som närmaste granne. När barnen sitter i vår stora soffa och lyssnar på en saga eller bara vilar sig, så har vi skogen/naturen utanför fönstret. Vi har en väl tillrättalagd miljö med två klassrum, grupprum, sinnesrum och skapande rum. Vi jobbar aktivt med en anpassad miljö som harmonierar med den speciella pedagogik som grundsärskolan erbjuder. Vår verksamhet präglas av närheten till naturen och en satsning på kultur. Vi vill att eleverna ska uppleva rörelseglädje och få ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet.

Liten elevgrupp
Eleverna läser efter grundsärskolans läroplan Den har två olika kursplaner, grundsärskolan och träningsskolan
Grundsärskolan årskurs 1-6 är en integrerad del av Ängaboskolan. Vi delar upp gruppen i olika gruppkonstellationer under dagen/terminen efter aktuella behov och elevernas dagsform.

Schema
Varje barn har eget schema som följer timplanen för den aktuella kursplanen; grundsärskolan kursplan som är indelad i ämnen och träningsskolans kursplan som är indelad i ämnesområden.

IKT
Vi använder dator, ipad och interaktiv skrivtavla som hjälpmedel och vi får stöd i sådana frågor från kommunens samordnare i IKT frågor. Från höstterminen 2015 har alla eleverna en egen Ipad. Vi har också kontakt med Habiliteringen som i enskilda fall efter behov tipsar oss om material, IT hjälpmedel, läromedel.
Vi bedriver en mycket vardagsnära undervisning, där konkretisering och visualisering av det aktuella ämnet/temat är självklara inslag. Ämnet teknik är ett exempel på konkretisering, där man genomför lämpliga experiment och detta stimulerar eleverna till nyfikenhet och lust att lära.

Vi använder tecken och bilder; vi arbetar med bildprogramet Symwriter.

Kontakt mellan hem och skola
Vi har regelbundna utvecklingssamtal och inför nytt läsår erbjuder vi uppstartssamtal för de som så önskar. Vid behov har vi uppföljningssamtal under läsåret. Vi har också en kontakt/loggbok som eleven bär med sig dagligen mellan hemmet och skolan. I den sätter vi också in bilder från aktiviteter under veckan.

Måltider
Vi äter tillsammans med övriga skolan i grundskolans matsal, men vid behov kan vi hitta individuella lösningar.

Ämneslärare
Eleverna har har idrott och hälsa med skolans idrottslärare 2 ggr/vecka, musik med skolans musiklärare 2 ggr/vecka och slöjd med skolans slöjdlärare både textil- och trä/metallslöjd. Personal från grundsärskolan följer med eleverna till Idrott, musik och slöjdlektionerna.

Vi åker regelbundet till simhallen och har simskola med simträning. Eleverna har slöjd från åk3, hemkunskap och simträning från åk 2.

Samverkan och integrering
Alla elever i grundsärskolan på Ängabo har en värdklass i grundskolan, som vi samarbetar med för ökad delaktighet och gemenskap i sin egen åldersgrupp. Grundsärskolan är en integrerad del av skolan och deltar i alla förekommande gemensamma aktiviteter.

Vi vill ge eleverna ett ökat inflytande och mer delaktighet för att kunna påverka sin utbildning. Ett led i processen är att vara med i skolans barn/elevråd och matråd.

Läsårets kultursatsning 2015/2016
Genom skapande skola har vi fått möjligheten att delta i kulturella evenemang. Våren 2015 var vi på Folkteatern i Göteborg och såg på teaterföreställningen Blinka lilla stjärna. Hösten 2015 åkte vi hem till konstnären Lillemor Lindskog i Gräfsnäs och skapade en gemensam svamp och en sten som konstverk, de ska få pryda våran skolgård.

Fritidshem
Våra elever kan få plats på fritids på Ängaboskolan där de går integrerade med grundskolans elever. Vi har då en elevassistent som i regel både jobbar timmar på grundsärskolan på förmiddagen och sedan går över med eleverna till fritidshemmet på eftermiddagen.

Om du blir intresserad av att hälsa på oss, så kontakta gärna rektor eller personalen på grundsärskolan, så kommer vi överens om ett lämpligt upplägg för besöket!

Hjärtligt Välkommen att höra av dig!

Kontaktuppgifter

 

Läs mer om kommunens särskolor

Alingsås grundsärskola