Elevdemokrati

På Ängaboskolan finns ett barnråd för barnen som går i F-2 och ett elevråd för barnen som går 3:an-6:an. Dessutom finns ett matråd.

Varje klass utser representanter till barn- respektive elevråd. Alla barn som kommer till barn- respektive elevråd har varit med om ett klassråd i sin egen klass. Från klassrådet kan representanterna ha med sig frågor som man tar upp i barn- eller elevrådet. Rektor pch personal deltar i barn- och elevråd. Barn- och elevråd träffas några gånger per termin.

Elevrådet bestämmer vilka som ska vara med i matrådet. Förutom eleverna deltar personal från köket och rektor i matrådets möten. Matrådets möten är ett forum för frågor som handlar om skolmaten och trivseln i matsalen. Matrådet träffas en gång per termin.