Fantasia & Regnbågen

De två fritidshemmen Regnbågen och Fantasia har öppet mellan kl. 07:00-17.30 (De faktiska öppettiderna kan revideras inom intervallet 6:00-18:30, om behov finns för något barn. Beslut om detta sker i dialog mellan vårdnadshavare och fritidshemmet.) För närvarande har vi ca 90 barn tillsammans. Personalen hjälps åt att öppna och stänga för tidiga och sena barn. För barn som behöver tillsyn tidigare finns möjlighet att vara på en av förskolorna. Sju pedagoger arbetar på avdelningarna.
Regnbågen, elever från F-1, finns i förskoleklassens lokaler och ligger i samma hus som klass 1 o 2 De äldre eleverna åk 2-6 har sin fritidsverksamhet i Fantasias lokal. Stängningarna har vi tillsammans, då alla fritidsbarn avslutar sin dag i Fantasias lokal.

Vi strävar efter att barnen skall känna sig trygga och tycka det är kul att gå på fritids. Vi vill också skapa en inspirerande miljö som inbjuder till fri lek, skapande verksamhet och till att vilja utforska omvärlden. Vi erbjuder skapande lek och pysselmaterial, rörelselekar både ute och inne. Mycket gemensamma aktiviteter som exempelvis drama och gymnastik.