Våra Arbetslag

 

Våra Arbetslag

Skolan är organiserad i arbetslag med åldershomogena klasser. Vid några tillfällen under året arbetar vi i tvärgrupper.

Arbetslag F-3 och 4-6.

I förskoleklassen arbetar vi med leken som förtecken. Vi har pedagogiska stunder varje dag då vi arbetar kring svenska och matte. Arbetet i matte är laborativt och språket utforskar vi genom en väl beprövad metod som kallas "Bornholmsmodellen". En förmiddag i veckan är F-klassen ute, då upplever vi naturen tillsammans i lek och samtal och har en skön fikastund tillsammans.

I klasserna arbetar vi efter en tydlig struktur för att skapa trygghet och ge bra förutsättningar för goda kunskaper. Praktiskt och kreativt arbete tycker vi är viktigt att väva in i all inlärning. Vi strävar efter ett varierat arbetssätt för att kunna möta eleverna på deras egen kunskapsnivå. Kompissamtal, klassråd, massage, utepass och IUP-lektioner är återkommande moment under arbetsveckorna.

Klasserna har ett nära samarbete och arbetar ibland tematiskt i blandade grupper.

Årliga aktiviteter för hela skolan är:

"Lära känna dagen"

Lärarna och eleverna i klass 6 anordnar denna dagen olika roliga stationer. Tvärgrupper med elever från F till 5 samverkar under lekfulla former och lär känna varandra över klassgränserna. Dagen är mycket uppskattad av eleverna.

Svenska vecka

Har vi på hösten i samband med bibliotekets "Kura gryning dag". Då satsar vi extra på att läsa, skriva och berätta.

Mattevecka

Det är en årlig återkommande satsning på matematiken. Då arbetar vi med problemlösning, praktisk matte, matematik i utomhusmiljö m m.

Friskvård

Under maj månad går vår friskvårdsvecka av stapeln. Då har vi bl a "Röris", olika utomhusaktiviteter, arbete med motion och kostvanor.

Vi satsar också under hela läsåret på många hälsofrämjande aktiviteter i vår natursköna närmiljö bl.a. cykelturer, promenader, joggingturer och simundervisning från klass1.

Internationella inslag

Vår kontakt med Gambia kommer till uttryck genom personliga besök, fadderverksamhet och vårbasar. Pengarna vi samlar in vid våra aktiviteter går till vårt fadderbarn och till att betala del av en lärares lön vid skolan i Kartong, Gambia.