Kaféverksamhet

Rastaktiviteter

Varje lag har sina lektionssalar och sitt eget område i skolan, men korridoren är skolans hjärta och där träffas och trivs alla oavsett lag eller klass. Du kan spela biljard, bordtennis, schack eller något annat spel. Du kan ta en fika i vårt mysiga café eller bara slappa. Du kan också låna böcker i vårt skolbibliotek. Det finns alltid vuxna i korridoren, till exempel hittar du där elevassistenter och fritidsledare.