kubism

Fritidshem

På fritidshemmen Lilla- och Stora Regnbågen går de barn från särskolan som mår bäst av att vara i en liten grupp.  Vi disponerar särskolans allmänna utrymmen och verksamheten tar vid när skolan slutar. Personalen som arbetar här arbetar även med eleverna i skolan.

Varje dag har vi en gemensam planerad aktivitet där vi utgår från elevernas intressen, styrkor och behov. Exempel på detta kan vara dockteater, Röris eller spela spel. Vi är också angelägna om att eleverna skall få känna att det är deras fritid och uppmuntrar dem till att själva välja en aktivitet. Vi arbetar medvetet för att utveckla elevernas kommunikation, motorik och självständighet. Vi arbetar med Alternativ kompletterande kommunikation (AKK), med bla tecken och bilder.

Vi är ute varje dag och på loven brukar vi samverka med övriga skolans fritids kring olika aktiviteter.

Telefon: 0322-617223