Noltorpsskolan
En skola för alla barn

Om Noltorpsskolan

Noltorpsskolan ligger med närhet till natur och stadskärna. I vår närmiljö finns Nolhaga park, simhall, idrottshall och ishall. Närheten till Mjörn, Säveån och Nolhaga berg ger oss möjligheter till naturstudier i en omväxlande miljö. På skolgården finns skogspartier, gräsytor, lekplatser och flera fotbollsplaner.
Noltorpsskolan är en tre-parallellig F-6 grundskola och grundsärskola med 500 elever. Goda strukturer, stabilitet och kreativitet är viktigt för oss för att skapa en bra arbetsmiljö för både elever och personal.
 
Vårt mål är att alla elever ska trivas och känna sig trygga på Noltorpsskolan. Vi arbetar aktivt för att skapa en god gemenskap på skolan över klasser och årskurser. Det gör vi genom gemensamt skoltema och traditioner. Våra skolteman är ämnesövergripande och sträcker sig över hela höstterminen och i alla årskurser. Under åren har vi t.ex. arbetat med Alfred Nobel, skogen, konst, arkitektur och Astrid Lindgren. Våra traditioner skapar trygghet och gemenskap och följer med oss
år från år. Noltorpsskolans dag är en av våra traditioner som återkommer varje höst. Då bjuder vi in föräldrar och syskon för att visa upp vår verksamhet. Vi arbetar med vänskapsaktiviteter i faddergrupper där yngre och äldre elever träffas och samarbetar.
 
Vi har ett tillåtande klimat och ett lösningsfokuserat förhållningssätt där vi lyfter elever och pedagogers olika styrkor. Pedagogerna har fokus på utveckling och lärande. På vår skola har vi 5 st förstelärare för att stärka det kollegiala lärandet och driva skolutveckling. På rasterna finns det rastvärdar som stöttar alla elever och ser till att det råder en god kamratskap ute på skolgården. Barn- och Elevhälsans professioner som består av rektorer, specialpedagoger, skolsköterska, psykolog och kurator träffas regelbundet för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande på
organisations- grupp- och individnivå.
 
Vi är stolta över det goda arbete som våra pedagoger gör varje dag för våra elever.