Nolhagaskolan

Nolhagaskolan är en 7-9 skola med integrerad grundsärskola och SU-grupp. Skolan är belägen intill Nolhagaparken vid Nolhaga berg, med sjön Mjörn på promenadavstånd. Inom området finns ishall, tennishall och en idrottshall med simanläggning. Det ger oss goda förutsättningar för ett aktivt och varierat arbetssätt inom många av skolans ämnen.

Våra no-salar, liksom salarna för hemkunskap och slöjd, är moderna och ändamålsenligt utrustade. Musikundervisningen sker delvis i halvklass. Institutionen har en stor musiksal och flera grupprum där eleverna har möjlighet att utöva ensemblespel i mindre grupper.

På Nolhagaskolan ska vi utveckla verksamheten så att eleverna når hög måluppfyllelse och trivs på sin skola. Skolans, såväl som Barn- och Ungdomsförvaltningens vision är ”Lust att lära”, vilken genomsyrar vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med ett styrkebaserat förhållningssätt. I korta drag innebär det att alla fokuserar på och utgår från det som fungerar, för att ge eleverna självförtroende att våga lyckas men också att kunna hantera svårigheter.