Elevråd

På klassråden tas frågor upp som rör klassen men också sådant som rör alla barn på skolan. Dessa frågor tas med på skolans elevråd. Det kan gälla: inomhus- & utomhusmiljö, aktiviteter, regler och förhållningssätt. Elevrådsmöten hålls i rektors regi.

Elevrådet är delat i årskurserna  1-3  och 4-6 där varje klass är representerat.