Alla bitar behövs.
Alla bitar behövs.

Om Magra skola

Magra skola är hela byns angelägenhet - föräldrar, elever och personal är måna om sin skola. Miljön är lugn och trivsam.

Det finns 53 barn i åldersblandade grupper i åldrarna 6 - 13 år. Fritidshem och förskola finns integrerat i skolan.

Magra skola utmärks av en god och positiv anda.

"Det är den lilla skolan med de stora möjligheterna" 

Elever, föräldrar och personal samverkar i hög grad och skapar därmed förutsättningar för en bra verksamhet.

Vår vision är "Lust att lära"

Lärande: Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare.

Samskapande: Vi skapar delaktighet som präglas av att vi tillsammans ser möjligheter att skapa den framtid, den verksamhet och det bemötande vi vill ha.

Styrkebaserad: Vi bygger en styrkebaserad organisation som tar till vara på individers förmågor och skapar framtidstro.