Lokaler

A-huset

Förskoleklass Oxen, åk 2 och fritids Oxen och Väduren

 

B-huset

Förskoleklass och fritids Björnen samt matsal

 

C-huset

Fritids Hjorten och åk 3

 

D-huset

åk 1, 4, 5, 6, idrottssal, trä-metallslöjd och expedition