Lokaler

A-huset

Förskoleklass, åk 1 och fritids Oxen och Björnen

 

B-huset

Åk 2, fritids Väduren

 

C-huset

Fritids Hjorten och musiksal

 

D-huset

åk 3, 4, 5, 6, idrottssal, trä-metallslöjd och expedition