A-huset, där Björken finns
A-huset, där Björken finns

Björken

Vi startar varje dag med en samling med upprop. Minst en gång i veckan går vi till skogen. Syftet med att gå dit är att få leka i en annan miljö än skolgården. I leken får barnen möjlighet att träna på konfliktlösning, fantisera, hålla sig till regler och bli självständiga. 

Under våren kommer vi att arbeta med vänskap som tema. Vi kommer bl.a. att leka olika samarbetslekar och diskutera värdegrundsfrågor på olika sätt med barnen.