Elever bygger Legorobotar

Undervisning

Vi strävar efter att eleverna får vara med och påverka innehåll och arbetssätt i undervisningen. Eftersom alla lär sig på olika sätt tillämpar vi olika arbetssätt och redovisningsformer. Individuella arbeten varvas med grupparbeten, muntliga med skriftliga. Ibland samverkar flera ämnen i teman.

Utvecklingssamtal har vi – elev, mentor och vårdnadshavare – på dagtid i början av varje termin.  Eleven förbereder och leder samtalet som handlar om trivsel, kunskaper och framtida mål.  

Betyg ges i slutet av varje termin i alla årskurser. Vårt mål är att varje elev skall utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar.