Fritidshem

Västergården

Är namnet på vårt fritidshem för barn 5-12 år. Det är en härlig barngrupp på 18 barn där 2 vuxna arbetar. Vi samarbetar också med förskoleavdelningen Östergården, där de allra minsta barnen är, vi öppnar ibland där, och personalen därifrån stänger ibland på fritids. Vi är en väldigt liten enhet där alla känner alla, så det fungerar väldigt bra.

Vi prioriterar utevistelse väldigt mycket, vi har egna måldokument vi arbetar mot (se lokala arbetsplanen) Vi vill erbjuda barnen en god miljö för utveckling, lek och lärande. Vi har ett positivt förhållningssätt till barnen och försöker alltid se och bekräfta alla barn.

Öppet tider:
6:00-17:30 (samarbete med förskolan)
De faktiska öppettiderna kan revideras inom intervallet 6:00-18:30, om behov finns för något barn. Detta sker i dialog mellan vårdnadshavare och fritidshemmet.