Nolbyskolans fritids

Nolbyskolans fritids består av fyra avdelningar; Asterix, Obelix, Rocket och Rapido. För närvarande har vi ca 200 barn inskrivna.
Fritidshemmet tar emot elever i åldern 6-12 år. Rätt till fritidsplats gäller till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Här kan eleven vistas före och efter skolan.
Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklass och grundskolan och verksamheten har en egen del i läroplanen (LGR11).
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda dem en meningsfull fritid. Utbildningen utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshemmet på Nolbyskolan är uppdelad på fyra avdelningar. På Rocket och Rapido går elever från förskoleklass och år 1. Eleverna i år 2 till 6 går på Asterix och Obelix.

Vi öppnar morgonfritids klockan 06:00 på Rapido. 7:00 går eleverna i år 2-6 till Obelix och c:a 7:30 äter vi frukost. 16:20 går Rockets elever till Rapido och Asterix elever till Obelix.

Kontakta Fritidshemmen:

Rapido 0734-15 49 09

Rocket 0734-15 49 10

Asterix 0734-15 49 07

Obelix 0734-15 49 08