IKT i skolan

Förvaltningen arbetet kontinuerligt med att utveckla barn och elevers digital kompetens. För det behöver verksamheterna ha god tillgång till digitala lärverktyg i undervisningen. Eleverna i årskurs 7 och uppåt har sedan flera år personliga verktyg och i de yngra skolåren är tillgången god. Forskning visar att informations- och kommunikationsteknologi (IKT) har stor betydelse för att underlätta lärandet, men betonar samtidigt vikten av på vilket sätt den förs in i undervisningen.

Införandet av molntjänster,  digitala pedagogiska tjänster och digitala lärverktyg innebär stora möjligheter, men är även en stor utmaning för skolans utveckling. Det handlar även om att utveckla skolans inre organisation för att stödja IKT-utveckling, användande av lärverktyg, IKT-system och även att utveckla skolbibliotekens funktion. Lärplanen har också uppdaterats och innehåller digitalt användande i flera moment för att utveckla lärandet.

Inom Alingsås kommunala skolformer från förskoleklass och upp till vuxnas lärande använder vi oss av molntjänsten Google for Education, G Suite. I G Suite skapar, lagrar och delar elever och pedagoger dokument i och för undervisningen.

För att binda samman de digital tjänster vi erbjuder våra elever och vårdnadshavare har kommunen byggt en portal, Arena för lärande. Här kan eleverna och vårdnadshavare enkelt navigera sig mellan olika tjänster utan att behöva logga in på nytt varje gång.

Kontaktperson: Susanne Bergqvist, IKT-samordnare, Barn- och ungdomskontoret, Kungsgatan 9.

Tel: 0322-61 61 13

E-post: fornamn [dot] efternamn [at] alingsas [dot] se