Spår i lera

Konsthantverkaren Johanna van Eldijk kom till fem förskolor under vt -18. Grupper om max 10 barn gick ut i på en spårpromenad i skogen för att leta spår i naturen. Det fanns spår från människor, djur, väder och växter. Spåren blev många. De fotade och tog med en del föremål till förskolan. Dagen efter använde de föremålen som tryckmaterial. Barnen fick veta hur leran blir bränd och omvandlas till keramik. Varje barn gjorde varsin spårtavla och sedan en skål. Det är roligt att se hur en glasspinne eller en sten kan göra avtryck i leran. Upprepas avtrycket blir det mönster. Johanna brände alstren i sin keramikverkstad, därefter glaserades skålarna och brändes igen. Resultatet blev de här spännande tavlorna och skålarna som barnen skapat, med vilka en utställning skapades på förskolan. Barnen tyckte det var jätteroligt och ville gärna fortsätta skapa mer när projektet var över.