Filma med iPads i förskolan

En filmpedagog kom till förskolan och arbetade med barn i åldern 5 år med utgångspunkt från ett tema förankrat i förskolans övriga arbete. Barnen fick se och reflektera kring utvalda filmer och exempel. Arbetet startades upp med en biovisning på förskolan som följdes av ett samtal och övningar tillsammans med filmpedagog. Därefter fick de skapa egna korta filmer. De gjorde ett bildmanus, producerade och tillverkade rekvisita, hittade sina skådespelare, gjorde intervjuer samt filmade och redigerade sina filmer. Arbetet avslutadess med en biovisning på förskolan, där barnens föräldrar bjöds in.