Elevtexter

Under v 17-20 2016 hade åk 4-6 Skrivarskola med Tove Berggren. Det utmynnade     bl a i fantastiska elevtexter.

Se bifogat dokument på några smakprov från åk 4-5.