Lust att lära med hjälp av tecken

När läraren Emma Johansson pratar med sina förstaklasselever på Noltorpsskolan i Alingsås betonar hon vissa ord genom att teckna med händerna.

Lyssna när hon berättar om sitt arbete på utbildningsradion.