Verksamhetsutveckling 1-16 år

Det viktigaste utvecklingsarbetet i Barn- och ungdomsförvaltningen är att ständigt arbeta för att skapa "Lust att lära", vilket är vår förvaltnings vision. Vår övertygelse är att om vi ska kunna skapa denna lust så är trygghet, tillit, respekt och nyfikenhet grundläggande värden. Det förhållningssätt som vi vill ska prägla alla våra verksamheter och på vilket sätt vi vill att alla barn och vuxna ska mötas av, är inget som blir klart, utan är något vi ständigt vill sträva mot.