Infomation och viktiga datum gällande gymnasievalet

Här följer viktiga datum och information om gymnasievalets olika delar

Datum för gymnasievalet  

 9-11 oktober Gymnasiedagarna på Svenska mässan i Göteborg. 

10 december Ansökan till gymansiet öppnar på Indra2.se och lösenord har skickats till foklbokföringsadressen. 

1 februari Ansökan stänger för elev. 

9 april Preliminärantagningen är klar och eleverna kan logga in på Indra2.se och se sitt preliminära antagningsbesked. 

10 maj Sista dag för ansökan till utbildningar med färdighetsprov för att garanterat bli kallad till provet. 

3 juni Ansökan i Indra stänger och det går inte att göra någar fler omval. 

26 juni Slutantagningen är klar och eleverna kan logga in på Indra2.se och se sitt slutantagningsbesked.