Kontakt

0721-68 02 01 Fritids (svarar vi inte så går det bra att skicka sms)

0734-15 48 79 Fritids (svarar vi inte så går det bra att skicka sms)

0322-61 65 55 Vaktmästare Anders Lindström

0322-61 72 85 Rektor Linda Hurtig

0322-61 65 59 Administratör Annika Gustafsson

 

Övriga telefonnummer till teamet.