Om Västra Bodarns skola

 

Närhet till natur och stad

 

I ett vackert beläget samhälle, fem kilometer söder om Alingås, ligger Västra Bodarna skola i en härlig skogs- och landsbygdsmiljö med sjön Mjörn inom nära räckhåll. Det finns goda kommunikationer med både tåg och buss till Alingsås och Göteborg. Detta skapar goda möjligheter att använda olika miljöer i vår pedagogiska verksamhet.

 

Vi och vår skola

 

Skolan omfattar i år förskoleklass och skolår 1-6, med ca 130 elever. Vi är organiserade i arbetslag med personal från skola och fritidshem. Det finns två fritidsavdelningar, de yngre eleverna F-1 som håller till i hus H och de äldre eleverna åk 2-6 som har sin verksamhet i Fantasias lokal.På vår enhet finns även en förskola med fem avdelningar för barn 1-5 år. Vi strävar efter ett gemensamt förhållningssätt vad gäller utveckling och lärande genom ett aktivt arbete med värdegrundsfrågor och kompetensutveckling inom enheten.

 

 

 

Skolan strävar efter att ge varje elev:

 

  • goda baskunskaper
  • inflytande över det egna lärandet
  • tydlig målinriktad undervisning, så varje elev får arbeta mot sin potential 

 

Fritids strävar efter att:

 

  • barnen ska känna sig trygga
  • skapa en inspirerande miljö som inbjuder till skapande verksamhet och fri lek både ute och inne

 

Goda relationer

 

Vårt goda samarbete och vår kommunikation med hemmen är en viktig faktor för elevernas utveckling, trivsel och goda resultat. Vi har väl fungerande klassråd, elevråd, miljöråd och föräldraförening som betyder mycket för hela verksamheten. Internationellt har vi ett regelbundet samarbete med byn Kartong i södra Gambia, där skolan har ett fadderbarn, som vi sponsrar. Dessutom hjälper vi till att betala en förskollärarlön till St Martins´s school i Kartong. Personal från skolan har besökt byn och vi har haft glädjen att välkomna några av byns invånare till oss.