Ordningsregler

Gemensamma regler för skolan utarbetade, förankrade och beslutade på klass- och elevråd.

  • Stanna kvar på skolgården under skoladagen. Alla klasser ska i början på terminen tydligt gå igenom var gränsen för skolgården är. Endast elever i åk 5 och 6 får hämta bollar som hamnat utanför skolområdet. En person hämtar. Vuxna hjälper till att hämta, när det behövs.
  • Leksaker och olika sorters spel ska man inte ta med sig till skolan. Om någon elev har med sig mobiltelefon till skolan, så är den vårdnadshavarens ansvar. Mobiltelefonen får användas när ansvarig lärare tillåter.
  • Man ska vara ute på rasten, om man inte fått särskilt tillstånd av sin lärare att vara inne.
  • När man använder tex sparkcyklar ska man ha hjälm. Vanliga cyklar får man inte ha på skolgården.
  • I skolan har vi inte godis eller tuggummi.

Alla klasser/grupper ska utöver dessa regler tillsammans med sina lärare utarbeta ordningsregler för arbetet, så att skolmiljön präglas av trygghet och studiero.