Öppettider

De två fritidshemmen Regnbågen och Fantasia har öppet mellan kl. 07:00-18:00. (De faktiska öppettiderna kan revideras inom intervallet 6:00-18:30, om behov finns för något barn. Beslut om detta sker i dialog mellan vårdnadshavare och fritidshemmet.)